PredkoscSwiatla (prędkość światła w próżni)
  

Zwraca prędkość światła w próżni [metry na sekundę]

składnia
PredkoscSwiatla

oddaje
299792458

przykład
PredkoscSwiatla = 299792458 [m/sek]