StalaPlancka (stała Plancka)
  

Zwraca wartość stałej Plancka.
Uniwersalna stała fizyczna w teorii kwantów, równa stałemu współczynnikowi proporcjonalności, określającemu stosunek energii fotonu do jego częstotliwości.
Stała wyrażona wzorem: h=E/v

składnia
StalaPlancka

oddaje
6,626075540404E-33

przykład
StalaPlancka = 6,626075540404E-33 [J*s]