Euler (liczba Eulera)
  

Zwraca wartość liczby e (liczby Eulera).

składnia
Euler

oddaje
2,71828182845904524

przykład
Euler = 2,71828182845904524