Lista funkcji wbudowanych
  

Funkcje wbudowane
+
symbol dodawania
-
symbol odejmowania lub znak liczby ujemnej
*
symbol mnożenia
/
symbol dzielenia
^
symbol potęgowania
%
symbol procentu
!
symbol silni
Calkowita
oddaje część całkowitą podanej liczby
Dziel
oddaje wynik dzielenia bez reszty
Exp
eksponenta
Kombinacje
kombinacje bez powtórzeń
KombinacjeA
kombinacje z powtórzeniami
KatProste
kąt między prostymi wyznaczonymi przez punkty na płaszczyźnie
Modul
wartość bezwzględna
Permutacje
permutacje bez powtórzeń
PermutacjeA
permutacje z powtórzeniami
Pierwiastek
pierwiastek
Reszta
reszta z dzielenia
Srednia
średnia arytmetyczna
Wariacje
wariacje bez powtórzeń
WariacjeA
wariacje z powtórzeniami
Znak
wartość zależna od znaku podanej wartości

Logarytmiczne
Ln
logarytm naturalny
Log10
logarytm dziesiętny
Log2
logarytm o podstawie 2
LogN
logarytm podstawie n-tej

Hyperboliczne
CosH
cosinus hyperboliczny
SinH
sinus hyperboliczny
TanH
tangens hyperboliczny

Trygonometryczne
Cos
cosinus
Sin
sinus
Tan
tangens
ACos
arcus cosinus
ASin
arcus sinus
ATan
arcus tangens

Logiczne
I
logiczne "And"
Jezeli
oddaje wynik zależny od warunku logicznego
Lub
logiczne "Or"
Nie
logiczne "Not"
<
mniejszy
>
większy
==
równy
<>
różny
<=
mniejszy lub równy
>=
większy lub równy

Funkcje konwersji
Bin
liczba dwójkowa
Hex
liczba szesnastkowa
Oct
liczba ósemkowa

Stałe
Euler
liczba Eulera
MasaElektronuKg
masa elektronu
MasaNeutronuKg
masa neutronu
MasaProtonuKg
masa protonu
Pi
liczba Pi
PredkoscSwiatla
prędkość światła
PrzyspZiemskie
przyspieszenie ziemskie
StalaPlancka
stała Plancka

Operacje na bitach
BitAnd
wykonuje operację logiczną "and" na bitach liczb
BitLewo
przesuwa bity liczby w lewo
BitNot
wykonuje operację logiczną "not" na bitach liczby
BitOr
wykonuje operację logiczną "or" na bitach liczb
BitPrawo
przesuwa bity liczby w prawo
BitXor
wykonuje operację logiczną "xor" na bitach liczb