Ustawienia klawiszy programowanych
  

Opcje > Ustawienia programu > Klawisze programowane

Możliwe jest przyporzadkowanie klawiszom programowanym dowolnego wyrażenia obliczeniowego zgodnie z potrzebami użytkownika.
Często wykorzystywane funkcje/zmienne/stałe mogą być dostępne z klawiatury.

graphic