Jezeli
  

Oddaje wynik zależny od wartości logicznej.

składnia
Jezeli(warunek; wynik1; wynik2)
warunek - wartość logiczna
wynik1 - wartość oddawana przez funkcję gdy warunek jest równy 1 (Prawda)
wynik2 - wartość oddawana przez funkcję gdy warunek jest równy 0 (Fałsz)

przykład
Jezeli(1==1;10;20) = 10
Jezeli(1>2;10;20) = 20
Jezeli(4+2>3;Sin(Pi);Cos(Pi)) = 0,05480367 czyli Sin(Pi)