I
  

Oddaje wartość logiczną zależną od wartości logicznych wprowadzonych.

składnia
I(wartość1;wartosc2;[wartość3;...])

wartość wprowadzana
Wartość logiczna "1" lub "0" (Prawda lub Fałsz).

Funkcja zwraca 1(Prawda) jeżeli wszystkie argumenty są równe 1(Prawda).
Jeżeli jeden z argumentów to 0(Fałsz) wtedy funkcja zwraca 0(Fałsz).

przykład
I(1;1) = 1
I(1;0) = 0
I(2>1;3>2) = 1
I(2>=1;3<2) = 0
Jezeli(I(2>=1;3<2);10;20) = 20