Lub
  

Oddaje wartość logiczną zależną od wartości logicznych wprowadzonych.

składnia
Lub(wartość1;wartosc2;[wartość3;...])

wartość wprowadzana
Wartość logiczna "1" lub "0" (Prawda lub Fałsz).

Zwraca 1(Prawda) jeżeli co najmniej jeden argument to 1(Prawda).
Zwraca 0(Fałsz) jeżeli wszystkie argumenty mają wartość 0(Fałsz).

przykład
Lub(1;0;0;0;0) = 1
Lub(0;0;0;0;0;0) = 0
Lub(2>1;1>2) = 1
Lub(2<=1;3<2) = 0
Jezeli(Lub(2<=1;3<2);10;20) = 20