Nie
  

Odwraca podaną wartość logiczną.

składnia
Nie(WartoscLogiczna)

wartość wprowadzana
Wartość logiczna "1" lub "0" (Prawda lub Fałsz).

Zwraca 1(Prawda) jeżeli WartoscLogiczna jest równa 0(Fałsz).
Zwraca 0(Fałsz) jeżeli WartoscLogiczna jest równa 1(Fałsz).

przykład
Nie(1) = 0
Nie(0) = 1
Nie(2>1) = 0
Nie(2<=1) = 1
Jezeli(Nie(2<=1);10;20) = 10