Calkowita
  

Oddaje część całkowitą podanej wartości.

składnia
Calkowita(liczba)

wartość wprowadzana
Liczba rzeczywista.

przykład
Calkowita(2,7) = 2
Calkowita(-2,7) = -2