Dziel
  

Oddaje wynik dzielenia bez reszty.
Określa ile dzielników mieści się w dzielnej.

składnia
Dziel(dzielna;dzielnik)

wartość wprowadzana
dzielna - liczba rzeczywista
dzielnik - liczba rzeczywista

oddaje
Liczba całkowita.

przykład
Dziel(8;4) = 2
Dziel(5;2,5) = 2
Dziel(5;2,6) = 1