BitLewo
  

Przesuwa w lewo bity wprowadzonej liczby o podaną ilość kroków.

składnia
BitLewo(liczba;przesuniecie)

wartości wprowadzane
liczba - wartość całkowita
przesunięcie - liczba naturalna plus zero

oddaje
wartość całkowitą

przykład
BitLewo(7;1) = 14
wyjaśnienie:
7  = bin 0111
14 = bin 1110 <- po przesunięciu o 1 krok w lewo