Informacje ogólne
Licencja
Historia wersji
Dedykacja
Funkcje
Okno funkcji
Nowa funkcja
Sk³adnia nazwy funkcji
Sk³adnia nazwy zmiennej
Edycja funkcji
Pobieranie z Internetu
Publikowanie funkcji
Lista funkcji wbudowanych
+
-
*
/
^
%
!
<
>
==
<>
<=
>=
ACos
ASin
ATan
Bin
BitAnd
BitLewo
BitNot
BitOr
BitPrawo
BitXor
Calkowita
Cos
CosH
Dziel
Euler
Exp
Hex
I
Jezeli
KatProste
Kombinacje
KombinacjeA
Ln
Log10
Log2
LogN
Lub
MasaElektronuKg
MasaNeutronuKg
MasaProtonuKg
Modul
Nie
Oct
Permutacje
PermutacjeA
Pi
Pierwiastek
PredkoscSwiatla
PrzyspZiemskie
Reszta
Sin
SinH
SredniaA
StalaPlancka
Tan
TanH
Wariacje
WariacjeA
Znak
Zmienne
Systemy liczbowe
Przelicznik jednostek miar
Miary k¹ta
Waluty
Historia obliczeñ
Sufler
Skróty klawiszowe
Ustawienia programu
Ogólne
Jêzyk
Publikacja funkcji
Klawisze programowane
Po³¹czenie
Kolumna liczb