HEXelon MAX kalkulator  Tabliczka mnożenia  Mapy miast  Słownik PL-EN-PL  Kontakt  English 

Kliknij na obrazek aby powiększyć.


Okno główne programu. więcej »
 
Okno ustawień programu. więcej »
Na przykładowej zakładce można konfigurować klawisze z okna
głównego. Przydzielenie funkcji (zmiennej, stałej) do klawisza
odbywa się poprzez przeniesienie jej z listy na klawisz
lub między klawiszami.
 

Okno przelicznika jednostek miar. więcej »
Przelicznik konwertuje jednostki między sobą.
Po lewej stronie okna są wyświetlone kategorie.
Miary w kategoriach to listy: czerwona i zielona.
Wartość, którą chcemy przeliczyć na górze strony (wartość 1).
Wynik przeliczenia poniżej.
 
 
Okno przelicznika i tabeli kursów walut. więcej »
Klawisz "Pobierz kursy" pobiera najświeższe kursy walut
z Internetu. Są to kursy średnie ogłoszone
przez Narodowy Bank Polski.

Okno z listą funkcji i stałych. więcej »
Wyświetla funkcje wbudowane i funkcje utworzone
przez użytkowników. Klawisze otwierają okna dla tworzenia
nowej funkcji, edycji funkcji, publikowania funkcji
w Internecie lub pobierania funkcji z Internetu.
Duży klawisz "Więcej informacji o funkcji" otwiera Pomoc
ze szczegółowym opisem funkcji zaznaczonej na liście.
 
 
Okno nowej funkcji użytkownika. więcej »
Formularz pozwalający utworzyć nową funkcję użytkownika.
Taką funkcję możemy potem opublikować w Internecie
aby inni użytkownicy programu mogli z niej skorzystać.
Na obrazku dane dla funkcji obliczającej pole prostokąta.

Okno edycji funkcji użytkownika. więcej »
W tym oknie możemy zmieniać funkcję, którą wcześniej
utworzyliśmy lub pobraliśmy z Internetu.
 
Okno pobierania funkcji z Internetu. więcej »
Na liście widoczne są wszystkie funkcje opublikowane
przez użytkowników programu. Aby skorzystać z takiej
funkcji trzeba zaznaczyć ją i nacisnąć klawisz "Pobierz".
Od tej pory funkcja będzie gotowa do użycia.
 

Okno publikowania funkcji użytkownika. więcej »
Jeśli utworzyliśmy własną funkcję możemu ją udostępnić
innym użytkownikom programu. Funkcja zaznaczona na liście
zostanie wysłana do Internetu po kliknięciu na klawisz "Publikuj".
 
Okno zmiennych. więcej »
W tym oknie użytkownik może tworzyć własne zmienne,
edytować je i usuwać. Zmienne w programie służą
do przechowywania wartości. Każdą zmienną można
tak jak funkcję wpisać do ciągu działań.


381 © Jerzy Znamirowski

kalkulator matematycznykalkulator matematycznykalkulator matematyczny